Internationale Schakelklas (ISK)

Snel je draai vinden in Nederland.

Nederland is van oudsher een land waar een vluchteling een veilige haven konden vinden. Dit blijft actueel met mondiale brandhaarden in bijvoorbeeld Irak en Syrie. Als vluchtelingen met kinderen zich in Nederland hebben gevestigd vallen de minderjarige kinderen onder de Leerplichtwet.

Naast het leren van de Nederlandse taal is het van groot belang dat de kinderen hun weg leren vinden in Nederland. Praktisch, zoals het leren van zwemmen en fietsen, maar ook qua mores. Welke waarden we in Nederland belangrijk vinden en het op een respectvolle manier omgaan met verschillende culturen horen daarbij. In een prettige sfeer creëren we een veilige leeromgeving, waarmee de kinderen een goede start in Nederland kunnen maken.